基隆市警察局logo

人口販運防制

菲律賓專區(Philippines)

108-10-09

  182

小卡-philippines
comic-philippines

Ako ay biktima ng exploitation. Ano ang nararapat kong gawin?
Kapag ikaw o ang iyong kaibigan ay nagkaroon o may mga kalagayan sa itaas, sundan ang mga paraan sa ibaba upang humingi ng tulong:
 
Tandaan: Tandaan ang pangalan ng may kagagawan, mga nakasaksi o ang pangalan ng iyong kaibigan, ang kanyang kaarawan at ID number, mga espesyal na pagtanda sa mukha o katawan, cell phone number, address sa trabaho, mga palatandaan sa paligid at iba pa.
 
Mag-iwan: Mag-iwan ng ebidensya tulad ng kontrata, payroll slip, pirma sa utang, timecard o ibang bagay. Maaring gamitin ang cell phone, recording pen, MP3 sa pagkuha ng ebidensya, sa pagrekord o pag-video. (Mahalaga ang kusang pagkakaroon ng ebidensya dahil maaaring hindi magkaroon ng kaso at hindi mapaparusahan ang maysala kapag kulang ang ebidensyang maihaharap.)
 
Tumawag: Kapag ikaw o ang iyong kaibigan ay nagkaroon o may mga kalagayan na nakasulat sa itaas, tumawag sa telepono 1955 at maaring gamitin ang iyong sariling wika sa pakikipag-usap sa taong tutulong sa iyo. Sa pagtawag mo sa 1955, maaring sabihin na humihingi ka ng tulong mula sa Pamahalaan ng Lunsod ng Keelung.
 
 
Kapag ikaw o ang iyong kaibigan ay nagkaroon o may mga kalagayan na nakasulat sa itaas,at natiyak namin na ikaw o ang iyong kaibigan ay mga biktima ng human trafficking makaraan ang pagtanggap sa inyong kaso, dadalhin ka ng Pamahalaan sa isang ligtas na lugar upang hindi ka muling saktan ng iyong amo o broker. Tutulungan kang humingi ng libreng abogado upang matulungan kang bawiin ang nararapat mong sahod.

Ang Human Trafficking ay isang krimen ng malubhang paglabag sa karapatan ng tao.Kapag may alam kang dahil sa karahasan,pagpuwersa, pananakot, panloloko, hindi nararapat na pangungutang o iba pang paraan, at sapilitang nagiging biktima ng sekswal na pagsasamantala (sexual exploitation), labor exploitation o pagtanggal ng bahaging niloloob ng katawan (organ removal), tumawag agad sa Human Trafficking Control Hotline:
(02)2425-2787(Foreign Affairs Section, Keelung City Police Bureau)
110 (pulis) 
1955 (CLA)
(02)2388-3095(NIA, National Immigration Agency).


※The Rights you should know for victims of human trafficking voice-english

英語01
英語02
英語03
英語04
英語05
宣導單(家庭看護工)-philippines宣導單(漁工)-philippines宣導單(製造業營造業)-philippines宣導單(養護機構)-philippines
 

最後更新時間:108-10-21

165反詐騙APP IOS APP

165反詐騙APP
IOS

165反詐騙APP Android APP

165反詐騙APP
Android

20101 基隆市信二路205號

服務時間:本局各勤務單位24小時;業務單位平日08:00 ~ 17:30,例假日輪休。

電話:02-24268181~5

(可轉本局各單位)本局總機無法撥打市話及長途,請小心詐騙集團行騙 )

通過AA無障礙網頁檢測 政府網站

瀏覽人數:1776075

最後更新:2020-09-18